Forsåker vattenstämpel

Forsåker växer

Stora stadsutvecklingsprojekt som Forsåker kräver mycket arbete i planeringsskedet. Syftet är att belysa och skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla de olika perspektiv och behov som ska samsas i staden. Här kommer en sammanfattning av de arbetsmoment som har gjorts och de som ligger framför oss.

Viktiga pusselbitar börjar falla på plats

Forsåker är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt och går snart in i nästa fas. Under år 2020 förväntas den första detaljplanen gå ut på granskning och vinna laga kraft under 2021.

Parallellt pågår förebyggande åtgärder och planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt. Bland annat har den första historiska byggnaden i Forsåker renoverats och kommer numer vara navet för utvecklingen av den nya stadsdelen.

Följ våra nyheter för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i Forsåker. 

Fors+Ñker_160923-0477_redigerad

Forsåker byggs i etapper

Området byggs ut  i etapper. Samtidigt ska de äldre industribyggnaderna renoveras och fyllas med nytt innehåll och forsen lyftas fram igenom hela området. Projektet kommer pågå under en längre period och beräknas att vara klar runt 2035.

Läs hela artikeln “överblick av 2020”

Byggnad 17 Visionsskiss_webb

Detaljplan

Forsåker består av totalt 2 detaljplaner. Inför kommande granskningsskede pågår nu ett arbete med att färdigställa kvarvarande sakfrågor som ingår i den första detaljplanen.

Arbetet med detaljplan 2 kommer att påbörjas när detaljplan 1 vunnit laga kraft. Den innehåller bland annat de planerade kommersiella fastigheterna som ska byggas längs med E6:an och som dessutom blir en bullerbarriär för resten av Forsåker och Kvarnbyn.

Läs mer om detaljplanearbete på Mölndals stads hemsida.

Se detaljplanen i större format

underlag 3D diagram – Användning_200128 – Med P-hus 1

Mer fors i Forsåker

Förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker fick i april 2019 godkänt av mark- och miljödomstolen. Ett beslut som innebär att årännan som idag delvis ligger under mark, kommer lyftas fram och vara en nyckelfaktor för områdets karaktär.

Gynnar fisklivet
Ombyggnationen inkluderar bland annat ett antal förbättringsåtgärder vid delar av ån som lämpar sig särskilt bra som lek- och uppväxtområde för laxen. Åtgärderna förväntas även innebära förbättringar för ålyngelvandring upp mot sjöarna ovanför Kvarnbyforsen.

DSC_0447 liten